top of page
PHILIA DX

Preparation

TẤT CẢ 3D MODEL ĐỀU ĐƯỢC DỰNG BẰNG MAYA, 3DS MAX, ZBRUSH VÀ LÀM TEXTURE TRÊN SUBSTANCE PAINTER, SAU ĐÓ ĐƯỢC COMPILE VÀ IMPORT ĐỂ SỬ DỤNG TRONG UNREAL.


ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC SCENE PHOTOREALISTIC, CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC ASSET PHẢI ĐẠT ĐƯỢC TỐI THIỂU 80% SO VỚI HÌNH THỰC TẾ, VÀ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC TỐI ƯU HÓA TRONG UNREAL, LƯỚI UV VÀ TEXTURE CŨNG PHẢI ĐƯỢC TÍNH TOÁN KỸ CÀNG. 

ENTRANCE CAFE

UNREAL ENGINE

Preparation

VỚI MỤC ĐÍCH MANG LẠI CHÍNH XÁC MÀU SẮC, ÁNH SÁNG VÀ CẢM GIÁC ẤM CÚNG CỦA KHÔNG GIAN THẬT, TEAM MÌNH ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH VÀ CHUẨN BỊ CHO TỪNG CHI TIẾT NHỎ NHẤT NGAY TỪ KHI BẮT ĐẦU.

TỪNG KHOẢNG KHÔNG GIAN, TỪNG ĐỒ VẬT LẦN LƯỢT ĐƯỢC CHỤP LẠI VÀ ĐO ĐẠC KĨ CÀNG TRƯỚC KHI TEAM 3D BẮT ĐẦU MODELING.

News Title 05

News Title 05

23. 2. 28. 오후 10:00

bottom of page